Với tài khoản trên nghieng.net, bạn sẽ có thể theo dõi mọi người trên bất kỳ máy chủ Mastodon nào và hơn thế nữa.