Show more

A
 W
  O
  O
  o
   o
  o
  。
  。
 .
 .
  .
  .

OMG! Ngày cuối cùng 2018 rồi

Nghiêng khởi động dự án Dịch Mastodon sang tiếng Việt.
Các bạn tham gia cùng mình tại đây nhé
docs.google.com/spreadsheets/d

Nghiêng vừa update lên bản Mastodon mới nhất 2.6.5 từ 2.5.2.
Các bản cập nhật mới đây không có quá nhiều thay đổi về trải nghiệm người dùng.

Chi tiết bạn xem tại github.com/tootsuite/mastodon/ 😎

Welcome @hung đã đăng ký tài khoản tại nghieng. Nếu cần hỗ trợ gì cứ mention @nga nhé

nghieng.net vừa update lên bản mới 2.5.2 để fix một lỗi bảo mật, hiện đang chờ phát hành bản chính thức 2.6

github.com/tootsuite/mastodon/

Yea, Nghiêng đã trở lại với phiên bản mới và diện mạo mới một chút. VD như trang cá nhân đã được thiết kế lại. Bạn kiểm tra ở đây nhé nghieng.net/@nga

Nghiêng sẽ update lên 2.5.0 trong ít phút nữa nhé các bạn, trong thời gian này truy cập sẽ bị hạn chế, các bạn ráng chờ nhen

Show more
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.