Follow

Mới update nghieng.net lên 3.1.4 nè các bạn ơi.
Phiên bản này đánh dấu việc Mastodon chính thức hỗ trợ tiếng Việt trong mã nguồn. Nghĩa là nếu các mạng khác cập nhật phiên bản Mastodon mới nhất cũng sẽ có tùy chọn tiếng Việt trong phần ngôn ngữ.
Tuy nhiên bản dịch này chưa hoàn thiện, rất mong mọi người đóng góp thêm nhé.

crowdin.com/project/mastodon

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.