Follow

Dạo này nhiều tài khoản robot đăng ký để spam quá, nên tạm khóa chức năng đăng ký trước khi có giải pháp khác. Nếu là người thật, vẫn đăng ký được bằng cách click vào đường link này ở trang chủ.

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.