Follow

Mình đã liên lạc được với bạn Eugen - sáng lập và lập trình viên chính của Mastodon để đưa bản dịch tiếng Việt vào repo chính thức của Mastodon trong thời gian tới.
Bạn đã đưa bản dịch lên trang chuyển ngữ chính thức của dự án tại đây. Những người yêu thích Mastodon hãy giúp cải thiện bản dịch nha
crowdin.com/project/mastodon/v

@nga có cách nào để tăng giới hạn của post lên không bạn ?

@Mi có nhưng không tiện lắm, vì nếu post dài mà không định dạng được thì khó đọc lắm, btw. Đã remove log IP như đã hứa nhé : ))

@nga ngon quá, thanks ad.
Mấy cái mạng xh free có mỗi con này là đầy đủ app, mượt, hic

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.