Follow

Nghiêng đã được Việt Hóa 100% nhờ công của Transifex và Google Translate.

Do bạn Google khá gà mờ nên phần lớn bản dịch chưa được chỉn chu, các bạn đóng góp giúp Nghiêng và cộng đồng Mastodon tại đây với nhé.

transifex.com/mastodon-vietnam

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.