Follow

Hôm nay Nghiêng có thêm nhiều bạn mới quá, có gì cần hỗ trợ hãy a còng @nga nha các bạn 😊

@nga Mxh này là để tất cả ng Việt chém về đủ thứ hả bạn 😁?

@Longtran ai cũng được nha bạn, chủ đề thì
- trừ nội dung kích động chia rẽ
- trừ nội dung phân biệt chủng tộc
- trừ nội dung phân biệt giới tính
- trừ nội dung khiêu dâm trẻ em
- trừ nội dung kích động bạo lực
- trừ nội dung phát xít.
bạn xem thêm ở đây nha, chưa kịp làm bản tiếng Việt
nghieng.net/about/more

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.