Nghiêng đã gần hoàn tất chuyển sang tiếng Việt 😎
---
Nghieng is almost in Vietnamese now. More than 350 strings were translated using Google Translate and reviewed by me 🤣

Follow

@trannguyenqb Nguyện ơi bạn rảnh không hoàn thiện cùng mình với 😄

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.