Follow

Nghiêng đã trở lại, lần này là với phiên bản tiếng Việt được dịch bởi Google Translate.
Do chưa có thời gian nên Nghiêng sẽ sử dụng bản dịch này trong vài ngày tới, bạn có thể giúp Nghiêng và cộng đồng Mastodon đóng góp bản dịch tại đây: docs.google.com/spreadsheets/d

Sign in to participate in the conversation
Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.