me gusto la peli de toy story 4 , aunque creo que le falto algo para ser tan buena como la 3

iPhone XS

Nghiêng - Mạng tự do Việt Nam

Mạng xã hội tự do, không kiểm duyệt, không quảng cáo, tôn trọng người dùng.